O fundacji Nowolipki

Dane fundacji

Fundacja wspierania twórczości,
kultury i sztuki NOWOLIPKI

Adres fundacji:

UL. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO 8 /36
01-390 WARSZAWA

KRS 0000591851

NIP 5223048928

REGON 363267035

KONTO BANKOWE FUNDACJI
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa
34 1140 2004 0000 3402 8177 6310
Numer IBAN: PL34 1140 2004 0000 3402 8177 6310

Wiemy, iż jedynym ograniczeniem dla człowieka jest jego własna wyobraźnia…

Fundacja „Nowolipki” powstała po to, by promować każdą pozytywną twórczość i wspólnie realizować artystyczne pragnienia. Naszym obowiązkiem jest wsparcie, promowanie i propagowanie przedsięwzięć związanych z twórczością, kulturą i sztuką. Działamy na rzecz równego i nieograniczonego dostępu do nich.

Poprzez twórcze inicjatywy zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do zdobywania wiedzy o sztuce, udziału w kulturze oraz budowania społeczności artystycznej.

Dowiedz się więcej o Fundacji Nowolipki

Statut Fundacji Nowolipki

Cele fundacji

Wspieramy

Przedsięwzięcia twórcze młodych artystów, transformację treści kulturowych, aktywne uczestnictwo w kulturze, instytucje artystyczne w działaniach edukacji plastycznej i dostępu do niej wszystkim zainteresowanym bez znaczenia na wiek, płeć, przynależność etniczną czy społeczną.

Promujemy

Młodych twórców, sztukę w przestrzeni publicznej oraz postawę aktywnego uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży i dorosłych, zjawiska związane z kulturami tradycyjnymi i nowoczesnymi funkcjonującymi na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Organizujemy

Twórczo wszystkie działania artystyczne takie jak plenery, obozy sztuk pięknych, wystawy, wernisaże, prelekcje i spotkania z twórcami, zajęcia edukacji artystycznej, warsztaty twórcze, fora kulturowe, koncerty, pikniki artystyczne, pokazy filmowe i teatralne.

Aktualności

Nasze projekty