O fundacji Nowolipki

Cele fundacji

Wspieramy

Przedsięwzięcia twórcze młodych artystów, transformację treści kulturowych, aktywne uczestnictwo w kulturze, instytucje artystyczne w działaniach edukacji plastycznej i dostępu do niej wszystkim zainteresowanym bez znaczenia na wiek, płeć, przynależność etniczną czy społeczną.

Promujemy

Młodych twórców, sztukę w przestrzeni publicznej oraz postawę aktywnego uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży i dorosłych, zjawiska związane z kulturami tradycyjnymi i nowoczesnymi funkcjonującymi na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Organizujemy

Twórczo wszystkie działania artystyczne takie jak plenery, obozy sztuk pięknych, wystawy, wernisaże, prelekcje i spotkania z twórcami, zajęcia edukacji artystycznej, warsztaty twórcze, fora kulturowe, koncerty, pikniki artystyczne, pokazy filmowe i teatralne.

Aktualności

Nasze projekty