Fundacja Nowolipki startowała w konkursie ogłoszonym przez Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości w Dzielnicy Śródmieście na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej lub artystyczno – kulturalnej z możliwością prowadzenia usług gastronomicznych. Wspólnie z dwoma partnerami zawiązaliśmy konsorcjum, którego głównym celem było zaproponowanie szerokiej oferty artystyczno-kulturalnej i rekreacyjnej odwiedzającym warszawskie Bulwary Wiślane.

Fundacja Nowolipki przygotowała szeroki program działań artystycznych i kulturalnych, który został bardzo wysoko oceniony przez komisję konkursową. Niestety pomimo pozytywnych opinii na temat naszego programu, całkowita oferta konsorcjum nie została wyłoniona w konkursie.