Dzięki uprzejmości OPP w Sosnowcu nr 1 i jego znamienitej kadry kierowanej przez Panią Elżbietę Skiba-Posikata możemy aktywnie brać udział w XV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym “Inne Spojrzenie”, którego celem jest:

  • promocja talentu młodych artystów,
  • rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez niekonwencjonalne spojrzenie na otaczającą rzeczywistość,
  • świadome posługiwanie się językiem plastycznym w wyrażaniu swoich doznań, przeżyć, poglądów.

Dzięki zbieżnym celom naszej Fundacji i działaniom Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu możemy uzdolnionej młodzieży zapewnić lepszy start w przyszłość związaną ze sztuką i kulturą, promować artystyczną edukację wśród dzieci i młodzieży nie tylko z naszego kraju, kształtować działania estetyczne na poziome ponadlokalnym. Działając wspólnie możemy więcej!!! Jesteśmy dumni, że możemy mieć mały udział w nagradzaniu zdolnych dzieci i młodzieży, otwierać nowe furtki zdolnym z całego świata i cieszyć się sukcesami w dziedzinie sztuki, poszerzając nowe horyzonty artystyczne i estetyczne!

I kilka słów o samym konkursie:

Na konkurs napływa co roku kilka tysięcy prac, będących artystyczną realizacją tematu przewodniego.  W dotychczasowych czternastu edycjach mieliśmy okazję oglądać  37026 prac plastycznych z Polski oraz z 51 państw Europy, Azji, Afryki i Ameryki Północnej i Australii. Najważniejszym sukcesem projektu jest jednak zaangażowanie młodych zdolnych ludzi, pochodzących z różnych środowisk i kręgów kulturowych, do twórczej refleksji nad otaczającym ich światem i dialogu o wspólnych wartościach. Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem środowiska i na stałe wpisał się w kalendarz imprez artystycznych w naszym mieście. Tradycyjnie nagrodzone i wyróżnione prace prezentowane są podczas wystawy pokonkursowej..

Konkurs “Inne Spojrzenie” jest nie tylko ogromnym wsparciem dla utalentowanych dzieci i młodzieży, ale służy też celom charytatywnym.