Fundacja wspierania twórczości,
kultury i sztuki NOWOLIPKI

Adres fundacji:

UL. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO 8 /36
01-390 WARSZAWA

KRS 0000591851

NIP 5223048928

REGON 363267035

KONTO BANKOWE FUNDACJI
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa
34 1140 2004 0000 3402 8177 6310
Numer IBAN: PL34 1140 2004 0000 3402 8177 6310