Wiemy, iż jedynym ograniczeniem dla człowieka jest jego własna wyobraźnia…

Fundacja „Nowolipki” powstała po to, by promować każdą pozytywną twórczość i wspólnie realizować artystyczne pragnienia. Naszym obowiązkiem jest wsparcie, promowanie i propagowanie przedsięwzięć związanych z twórczością, kulturą i sztuką. Działamy na rzecz równego i nieograniczonego dostępu do nich.

Poprzez twórcze inicjatywy zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do zdobywania wiedzy o sztuce, udziału w kulturze oraz budowania społeczności artystycznej.

Dowiedz się więcej o Fundacji Nowolipki

Statut Fundacji Nowolipki