Fundacja “Nowolipki”, powstała z refleksji nad sensem i funkcją wobec sztuki, wspiera zjawiska kulturowe tradycyjne i nowoczesne na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Jej struktura zgodna jest z prawami twórczości.

Priorytetem Fundacji jest wsparcie, promocja i propagowanie przedsięwzięć związanych z twórczością młodych artystów, również nieprofesjonalnych, oraz zadań związanych z dziedzictwem kultur tradycyjnych. Skupiają się również na transformacjach elementów sztuki i współczesnych kontekstach ich występowania, włączając kultury mniejszości narodowych, etnicznych i tradycje środowiskowe.

Ich inicjatywy mają na celu integrację społeczności, upowszechnianie aktu twórczego oraz kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze. Fundacja dąży do popularyzacji twórców i przedstawicieli świata kultury i sztuki związanych z miejscem, regionem czy krajem.

Fundacja “Nowolipki” skupia się na aspekcie ludzkim i aktywizacji poprzez twórcze działanie. Ich celem jest promowanie każdej pozytywnej twórczości i wspólne realizowanie artystycznych pragnień, przy jednoczesnym wzmacnianiu tożsamości i budowaniu poczucia dumy. Ostatecznym celem jest stworzenie przestrzeni, w której jedynym ograniczeniem dla ludzkiej wyobraźni jest sama wyobraźnia.

Ludzie, którzy ją tworzą za cel obrali sobie wspieranie zjawisk związanych z kulturami tradycyjnymi i nowoczesnymi funkcjonującymi na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Priorytetem dla Fundacji „Nowolipki” jest wsparcie, promowanie i propagowanie przedsięwzięć związanych z twórczością młodych artystów również nieprofesjonalnych, zadań związanych ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami poszczególnych elementów sztuki oraz współczesnymi kontekstami ich występowania, w tym odnoszących się także do kultur mniejszości narodowych i etnicznych, tradycji środowiskowych – w tym zawodowych i wiekowych.

Wszystkie podejmowane inicjatywy mają przyczyniać się do integracji członków społeczności oraz upowszechniać i przybliżać akt twórczy.

Kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze, popularyzowanie twórców i przedstawicieli świata kultury i sztuki związanych z miastem, regionem czy krajem jest nie tylko dobrą praktyką, którą Fundacja „Nowolipki” będzie czynić. To także punkt wyjścia do działań na rzecz integracji społeczności lokalnych, co sprzyja wzmacnianiu tożsamości i budowaniu poczucia dumy.

Dla Fundacji „Nowolipki” najważniejszy jest aspekt ludzki i aktywizacja poprzez twórcze działanie.

Wiemy, iż jedynym ograniczeniem dla człowieka jest jego własna wyobraźnia, powstaliśmy po to by promować każdą pozytywną twórczość i wspólne realizować artystyczne pragnienia.