Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki „Nowolipki” powstała na skutek refleksji nad sensem i funkcją wobec sztuki. Jej struktura została z góry i bez zastrzeżeń poddana prawom twórczości, a ludzie, którzy ją tworzą za cel obrali sobie wspieranie zjawisk związanych z kulturami tradycyjnymi i nowoczesnymi funkcjonującymi na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Priorytetem dla Fundacji „Nowolipki” jest wsparcie, promowanie i propagowanie przedsięwzięć związanych z twórczością młodych artystów również nieprofesjonalnych, zadań związanych ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami poszczególnych elementów sztuki oraz współczesnymi kontekstami ich występowania, w tym odnoszących się także do kultur mniejszości narodowych i etnicznych, tradycji środowiskowych – w tym zawodowych i wiekowych.

Wszystkie podejmowane inicjatywy mają przyczyniać się do integracji członków społeczności oraz upowszechniać i przybliżać akt twórczy.

Kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze, popularyzowanie twórców i przedstawicieli świata kultury i sztuki związanych z miastem, regionem czy krajem jest nie tylko dobrą praktyką, którą Fundacja „Nowolipki” będzie czynić. To także punkt wyjścia do działań na rzecz integracji społeczności lokalnych, co sprzyja wzmacnianiu tożsamości i budowaniu poczucia dumy.

Dla Fundacji „Nowolipki” najważniejszy jest aspekt ludzki i aktywizacja poprzez twórcze działanie.

Wiemy, iż jedynym ograniczeniem dla człowieka jest jego własna wyobraźnia, powstaliśmy po to by promować każdą pozytywną twórczość i wspólne realizować artystyczne pragnienia.