To warsztaty łączące różne formy ekspresji i spontaniczność zabaw dziecięcych. Głównym celem zajęć jest całościowy rozwój człowieka. Jego emocji, intelektu, poznania zmysłowego, wyobraźni, koncentracji oraz  mowy. Warsztaty kształtują postawę twórczą, rozwijają osobisty potencjał a także umiejętności społeczne.

Stosując techniki dramowe będziemy:

  • doskonalić „plastykę ciała” odkrywając jego możliwości,
  • rozpoznawać, nazywać i wyrażać emocje,
  • myśleć logicznie i twórczo,
  • doświadczać świat za pomocą zmysłów,
  • odkrywać przestrzeń,
  • komunikować się, odkrywać role, improwizować,
  • eksperymentować z materiałami plastycznymi, dźwiękami i językiem.

Uczestnicy warsztatów nauczą się myśleć i działać w sposób twórczy, kierowani ciekawością poznawczą będą aktywnie poszukiwać środków wyrazu artystycznego. Na zajęciach będą pracować indywidualnie zyskując większą samoświadomość oraz w zespole – ucząc się współpracy.

Program warsztatów obejmuje działania interaktywne, interdyscyplinarne, happeningowe, sceny rodzajowe, zabawy tematyczne oraz przedstawienia parateatralne.