Od kredki do pędzla to warsztaty poświęcone poznaniu tajników sztuki rysunku, malarstwa oraz grafiki. Założeniem cyklu warsztatów jest zapoznanie słuchaczy z poszczególnymi technikami oraz narzędziami wykorzystywanymi przy tworzeniu prac plastycznych.

Głównym celem warsztatów jest nauka pracy m.in. z ołówkiem, kredką, węglem, farbą plakatową, akrylową i olejną, pastelem jako suchym pędzlem oraz prezentacja materiałów na których prace rysunkowe i malarskie mogą być wykonywane. Uczestnik warsztatów pozna także od strony praktycznej techniki wykorzystywane przy tworzeniu różnych typów prac oraz pozna metody jakie stosują profesjonalni artyści przy tworzeniu dzieł. Słuchacz nabywa powyższe materiały i narzędzia w miarę potrzeb nauki komponowania prac rysunkowych i malarskich z wyobraźni.