Obchody roku Henryka Sienkiewicza to idealny pomysł na działania mające na celu przybliżyć twórczość noblisty oraz połączyć ze sobą sztukę pisaną z plastycznym aktem twórczym. Wydarzenia zostały zaplanowane tak, by łączyły ze sobą aspekty edukacyjne: zarówno literackie jak i edukacji plastycznej.

Wszystkie proponowane działania mogą być dedykowane jednej lub wielu grupom odbiorców. Mogą w nich uczestniczyć dzieci, młodzież osoby dorosłe. Nie ma znaczenia wiek ani przynależność społeczna czy etniczna. Chcemy by Sienkiewicz stał się wspólnym mianownikiem naszej twórczości.