Warsztaty dramowe przeprowadzone były wśród dwóch różnych wiekowo grup dzieci i młodzieży. Miały za zadanie pokazanie działań parateatralnych z wykorzystaniem autoprezentacji i łączyły różne formy ekspresji i spontaniczność zabaw dziecięcych. Głównym celem zajęć był całościowy rozwój człowieka na poziomie jego rozwoju emocjonalnego i zainteresowania sztuką żywą – teatrem i grą aktorską.

Dzięki działaniom prowadzących uczestnicy warsztatów podjęli działania twórcze, kierowani ciekawością poznawczą dzieci i młodzież były aktywne w celu poszukiwania środków wyrazu artystycznego na poziomie wcielania się w przydzielone przez prowadzącego role. Na zajęciach wychowankowie OPP nr 1  indywidualnie pracowali na forum grupy, zyskując większą samoświadomość oraz w zespole – ucząc się współpracy.