Wolontariusze Fundacji „Nowolipki” przeprowadzili warsztaty literacko-plastyczne polegające na przybliżeniu twórczości noblisty Henryka Sienkiewicza najmłodszym na podstawie powieści „W pustyni i w puszczy”. Dzięki działaniom przygotowanym dla dzieci i młodzieży poznaliśmy punkt odniesienia do lektur szkolnych oraz odmienne spostrzeżenia na temat twórczości powieściopisarza. Stworzyliśmy kolaż, który był ilustracją do książki. W warsztatach brały udział dwie grupy zróżnicowane wiekowo – młodsza nieznająca treści lektury oraz starsza posiadająca wypracowaną w szkole wiedzę na temat powieści . Każda z osób w grupie dostała karton w kształcie dużego puzzla. Pierwsze zadanie polegało na namalowaniu na nim swojej wizji „W pustyni i w puszczy”. Następnie dzieci i młodzież łączyła puzzle ze sobą tak, by powstała wspólna układanka.

Kiedy wszystkie elementy układanki były gotowe (każdy skończył swój kawałek), zaprosiliśmy obie grupy do wspólnej pracy. Zadaniem było ułożenie z poszczególnych elementów jednej całości. Wspólnie ustalaliśmy zasady łączenia efektów indywidualnych prac w jedną całość. Wzięliśmy pod uwagę relacje, w jakich pozostają poszczególne elementy. Połączyliśmy te rzeczy, które w rzeczywistości się łączą, pokazaliśmy te, które są od siebie odległe i nie wpływają na siebie. Zestawiamy prace indywidualne w jedną instalacją, która ma jak najwierniej odzwierciedlić analizowany wybrany tekst „W pustyni i w puszczy”. Wymagaliśmy od grup uzgodnienia swoich wizji, negocjowania ostatecznego kształtu i skupienia się na relacjach miedzy elementami.

A do tego wszystko świetnie się bawiliśmy innowacyjnymi spostrzeżeniami na temat lektury. Całość ćwiczeń była urozmaicona tańcem ludów Afryki oraz odgłosami pustyni i puszczy.