Wszystkie prace Arkadiusza Glegoły powstałe w przeciągu ostatniego roku prezentują proces myślowy, którego efektem w postaci malarstwa i rysunku były realizacje prezentowane na wystawie w Galerii “Nowolipki” Państwowego Ogniska Artystycznego.

Przedstawienie ich pod ogólnym pojęciem “Przestrzenie” w ocenie twórcy jest najbardziej trafnym określeniem gdyż tematyką dominującą jest pejzaż interpretowany przeze autora w dwóch różnych kontekstach. Jednym z nich jest próba określenia fragmentów przestrzeni otwartych, które są niejako podporządkowane i na nowo stworzone przez człowieka. Ten sposób postrzegania rzeczywistości opowiada o silnej ingerencji człowieka i nieustępującym oraz nieodwracalnym procesie zawłaszczania coraz większej ilości terenów naturalnych. Jest to seria prac rysunkowych . Drugim zaś jest zestawienie w bliskim kontakcie elementów natury z fragmentami, w których poruszamy się na co dzień i przełożenie tego na język malarski. Oprócz serii i cyklów prac istnieją pojedyncze obrazy, oraz rysunki wykonane w technikach mieszanych, które są wynikiem pracy na studiach oraz odpowiedzią na poruszane wcześniej tematy.

Prace Arka Glegoły były prezentowane na wystawie indywidualnej w Państwowym Ognisku Artystycznym w marcu 2016 roku.